MOJA MISJA W RADZIE WARSZAWY

  • Baczne przyglądanie się każdej władzy, zwłaszcza racjonalności, przejrzystości i rzetelności wydatków - sam jestem współwłaścicielem prywatnej firmy i wiem jak dbać o efektywność wydatków
  • Doprowadzenia do sprawnego przekształcania użytkowania wieczystego we własność, na podstawie nowej ustawy, z istotną bonifikatą
  • Praca na rzecz polepszenia infrastruktury drogowej na obszarze Żoliborza i Bielan (m.in. poszerzenie ul. Broniewskiego do ul. Wólczyńskiej i dalej do ul. Arkuszowej)
  • Dążenie do niezbędnej rozbudowy infrastruktury oświatowej (żłobki, przedszkola, szkoły) - m.in.Żoliborz Południowy i Młociny
  • Starania w celu polepszenia stanu komunikacji publicznej na Żoliborzu i Bielanach
  • Racjonalne zagospodarowanie terenow za Hutą Warszawa (w celu stworzenia nowych miejsc pracy dla dzielnicy) i tzw. "serka" bielańskiego - nowego "serca" dzielnicy
  • Szczególna troska o problemy ludzi starszych, dzieci, osób niepełnosprawnych
  • Wsparcie dla wszelkich działań w celu poprawy bezpieczeństwa na naszych osiedlach