Czym zajmowałem się w Radzie m.st. Warszawy:

 • Zawsze reprezentowałem interesy mieszkańców a nie urzędników
 • Mocno wspierałem na forum Rady sprawy Żoliborza i Bielan, współpracując przy tym z wszystkimi, którym na sercu leżało dobro obu dzielnic - wolę łączyć i budować niż dzielić
 • Jako przedstawiciel opozycji byłem uważnym i merytorycznym krytykiem działań Pani Prezydent zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje, reprywatyzację, ochronę środowiska, zarządzanie finansami
 • Zajmowałem się zarówno tematami "dużymi" jak i drobnymi sprawami pojedynczych mieszkańców
W szczególności, m.in:
 • możliwość przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność z istotną bonifikatą - umożliwia to Uchwała Rady Warszawy z lipca 2017 ale po zmianie prawa- nowa ustawa z lipca 2018, która weszła wżycie 5.10.2018 potrzeba jest nowa uchwała Rady Warszawy w tej sprawie - jestem współautorem przygotowanego projektu takiej uchwały,
 • walczyłem o zamknięcie ZUOK "Radiowo" (instalacje częściowo zamknięte ale sprawa wymaga dalszych działań)
 • starałem się do doprowadzanie do uchwalenia niezbędnych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (np.Żoliborz Południowy, Młociny
 • wspierałem działania mieszkańców by zahamować powstanie Mostu Krasińskiego
 • walczyłem o środki na nowe inwestycje oświatowe (m.in. szkoła na Żoliborzu Południowym, przedszkola na Bielanach)
 • wspierałem działania związane z walką z hałasem, m.in. z powodu intensywnego ruchu na lotnisku Bemowo-Babice - zapisy nowego Planu ochrony środowiska przed hałasem (z 09.2018) powinny istotnie zmniejszyć ten problem
 • walczyłem o ochronę terenów zielonych, ich uprządkowanie oraz działania w celu zmniejszenia smogu